Những hình ảnh đầu tiên của chương trình đang được cập nhật.

Các phụ huynh đưa con em đến thăm khám từ sớm

Bác sĩ Quách Thúy Minh thăm khám cho trẻ

Bác sĩ Hồng Thúy thăm khám cho trẻ và chia sẻ cùng phụ huynh

Đại diện Nhãn Hàng Vương Não Khang chia sẻ cùng phụ huynh