Nhân dịp Chào hè 2016 

Những hình ảnh trực tiếp trong chương trình khám miễn phí trẻ tự kỷ - trẻ chậm phát triển tại Bắc Ninh vào ngày 21/5/2016

Ngày hôm nay, Vương Não Khang và đoàn chúng tôi đã về Bắc Ninh và thăm khám cho các trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển tại Bắc Ninh.

Ngay từ đầu giờ sáng đã có rất nhiều gia đình đưa con, em mình tới với chương trình.

Hãy để Vương Não Khang bên con bạn nhiều hơn hôm nay cùng gia đình.

Vương Não Khang – Đơn vị tổ chức chương trình